HTS Mühendislik olarak;  müşteri ihtiyaçlarını esas alarak yapılan projelendirme çalışmaları, robotlu veya özel makine otomasyon projelerinden müşterinin azami seviyede yarar sağlamasını hedefleyerek yerleşim planı çalışmaları, çevrim süresi analizleri, ekipman seçimi, güvenlik sistemi seçimi gibi titiz çalışmaları müşteri firma talepleri doğrultusunda gerçekleştirmektedir.

Sayfamızda belirtilen uygulamaları projelendirme, tasarım, sistem otomasyonu, programlama, kurulum & devreye alma ve satış sonrası hizmetler ile sunmaktayız. Müşteri firma tarafında talep edilen uygulamaya göre robot ve  çevre ekipmanlar seçilerek bilgisayar ortamında ABB firmasının geliştirdiği yazılımlar aracılığı ile test ve simule edilir. Çevrim süresi ile ilgili ayrıntılı analizler yapılarak optimum çevrim süresi elde edilir.